Αλλαγή γλώσσας

Frontrock

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άκαμπτη πλάκα πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας χωρίς επένδυση, για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Μέγεθος 1000x600 mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Προϊόν ειδικά μελετημένο για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, ως συμπληρωματικό στοιχείο (κάσες κουφωμάτων κλπ.) Η πλάκα υποβάλλεται σε πρόσθετη θερμική επεξεργασία που την καθιστά κατάλληλη για τις δύσκολες συνθήκες που χαρακτηρίζουν την εξωτερική μόνωση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Διαστασιολογική σταθερότητα: η πλάκα δεν παρουσιάζει μεταβολές διαστάσεων ή επιδόσεων όταν αλλάζουν οι θερμικές και υγρομετρικές συνθήκες του περιβάλλοντος (χαρακτηριστικό εξαιρετικά σημαντικό για τη χρονική διάρκεια του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης). Συμπεριφορά στη φωτιά: η πλάκα είναι άκαυστη και, εάν εκτεθεί σε ελεύθερες φλόγες, δεν παράγει ούτε καπνό ούτε σταγονίδια. Βοηθάει επίσης στην αποτροπή της εξάπλωσης της φωτιάς. Διαπερατότητα στον ατμό: η πλάκα, χάρη στην τιμή μ που ισούται με 1, επιτρέπει την κατασκευή συστημάτων “διαπνοής”.

Get datasheet
Frontrock

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εκτύπωση
Τεχνική ιδιοκτησία περιγραφή πρότυπο
Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1 UNI EN 13501-1
Δηλωμένη θερμική αγωγιμότητα λD = 0,039 W/(mK) UNI EN 12667,12939
Αντοχή στη σύνθλιψη (κατανεμημένο φορτίο) σ10 ≥ 40 kPa UNI EN 826
Αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη φορά του πάχους σmt ≥ 15 kPa UNI EN 1607
Συντελεστής αντοχής στη διάχυση υδρατμού μ = 1 UNI EN 12086
Ειδική θερμότητα CP = 1030 J/(kgK) UNI EN 12524
Πυκνότητα ρ = 135 kg/m3 ( ) ρ = 165 kg/m3 ( ) UNI EN 1602
Back