Αλλαγή γλώσσας

Frontrock Max E

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άκαμπτη πλάκα πετροβάμβακα διπλής πυκνότητας χωρίς επένδυση, για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Μέγεθος 1000x600 mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Προϊόν ειδικά μελετημένο για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Η πλάκα υποβάλλεται σε πρόσθετη θερμική επεξεργασία που την καθιστά κατάλληλη για τις δύσκολες συνθήκες που χαρακτηρίζουν την εξωτερική μόνωση. Η ποικιλία πάχους (έως 20 cm) την καθιστά ιδανική για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Θερμικές επιδόσεις: ο συνδυασμός θερμικής αγωγιμότητας και μέσης πυκνότητας εξασφαλίζει εξαιρετική άνεση χειμώνα και καλοκαίρι. Ηχοαπορρόφηση: η ανοιχτή κυψελοειδής δομή του πετροβάμβακα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των ηχομονωτικών επιδόσεων του τοίχου στον οποίο τοποθετείται η πλάκα. Διαστασιολογική σταθερότητα: η πλάκα δεν παρουσιάζει μεταβολές διαστάσεων ή επιδόσεων όταν αλλάζουν οι θερμικές και υγρομετρικές συνθήκες του περιβάλλοντος (χαρακτηριστικό εξαιρετικά σημαντικό για τη χρονική διάρκεια του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης). Συμπεριφορά στη φωτιά: η πλάκα είναι άκαυστη και, εάν εκτεθεί σε ελεύθερες φλόγες, δεν παράγει ούτε καπνό ούτε σταγονίδια. Βοηθάει επίσης στην αποτροπή της εξάπλωσης της φωτιάς. Διαπερατότητα στον ατμό: η πλάκα, χάρη στην τιμή μ που ισούται με 1, επιτρέπει την κατασκευή συστημάτων “διαπνοής”.

Get datasheet
Frontrock Max E

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εκτύπωση
Τεχνική ιδιοκτησία περιγραφή πρότυπο
Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1 UNI EN 13501-1
Δηλωμένη θερμική αγωγιμότητα λD = 0,036 W/(mK) UNI EN 12667,12939
Αντοχή στη σύνθλιψη (κατανεμημένο φορτίο) σ10 ≥ 20 kPa UNI EN 826
Αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη φορά του πάχους σmt ≥ kPa UNI EN 1607
Συντελεστής αντοχής στη διάχυση υδρατμού μ = 1 UNI EN 12086
Ειδική θερμότητα CP = 1030 J/(kgK) UNI EN 12524
Πυκνότητα (διπλή πυκνότητα) ρ = 90 (155/80) kg/m3 UNI EN 1602
Back