Αλλαγή γλώσσας

Dachrock

Εξωτερική μόνωση επίπεδων και κεκλιμένων στεγών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άκαμπτη πλάκα πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας χωρίς επένδυση, υψηλής αντοχής στη σύνθλιψη, που επιτρέπει την πρόσβαση, για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Μέγεθος 1000x600 mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εξωτερική μόνωση επίπεδων και κεκλιμένων στεγών. Επίπεδες στέγες: συνιστάται για εφαρμογές στις οποίες η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται με ασφαλτικές μεμβράνες, ακόμη και σε περίπτωση απουσίας μηχανικής στερέωσης (συγκόλληση).

Get datasheet
Back