Αλλαγή γλώσσας

Airrock XD FB1

Μόνωση αεριζόμενων προσόψεων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άκαμπτη πλάκα πετροβάμβακα μεσαίας πυκνότητας, με επένδυση στη μία πλευρά από μαύρο ορυκτό υλικό για λόγους αισθητικής, για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Μέγεθος 1000x600 mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μόνωση αεριζόμενων προσόψεων.

Get datasheet
Airrock XD FB1

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εκτύπωση
Τεχνική ιδιοκτησία περιγραφή πρότυπο
Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1 UNI EN 13501-1
Δηλωμένη θερμική αγωγιμότητα λD = 0,037 W/(mK) UNI EN 12667,12939
Συντελεστής αντοχής στη διάχυση υδρατμού μ = 1 UNI EN 12086
Ειδική θερμότητα CP = 1030 J/(kgK) UNI EN 12524
Πυκνότητα ρ = 90 kg/m3 UNI EN 1602
Back