Αλλαγή γλώσσας

Airrock XD

Μη φέρουσα εξωτερική μόνωση κεκλιμένων στεγών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μη φέρουσα, άκαμπτη πλάκα πετροβάμβακα μεσαίας-υψηλής πυκνότητας χωρίς επένδυση, για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Μέγεθος 1000x600 mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εξωτερική μόνωση κεκλιμένων στεγών. Τοποθετείται ανάμεσα σε ειδικές δοκίδες συγκράτησης για την κατασκευή καμπυλόγραμμων στεγών.

Get datasheet
Airrock XD

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εκτύπωση
Τεχνική ιδιοκτησία περιγραφή πρότυπο
Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1 UNI EN 13501-1
Δηλωμένη θερμική αγωγιμότητα λD = 0,037 W/(mK) UNI EN 12667,12939
Συντελεστής αντοχής στη διάχυση υδρατμού μ = 1 UNI EN 12086
Ειδική θερμότητα CP = 1030 J/(kgK) UNI EN 12524
Πυκνότητα ρ = 90 kg/m3 UNI EN 1602
Back