Αλλαγή γλώσσας

Airrock LD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημιάκαμπτη πλάκα πετροβάμβακα μεσαίας-χαμηλής πυκνότητας χωρίς επένδυση, για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Μέγεθος 1000x600 mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μόνωση διάκενου σε μεσοτοιχίες από τούβλα, ινογυψοσανίδα ή γυψοσανίδα.

Get datasheet
Airrock LD

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εκτύπωση
Τεχνική ιδιοκτησία περιγραφή
Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1
Δηλωμένη θερμική αγωγιμότητα λD = 0,037 W/(mK)
Συντελεστής αντοχής στη διάχυση υδρατμού μ = 1
Ειδική θερμότητα CP = 1030 J/(kgK)
Πυκνότητα ρ = 40 kg/m3
Back