Αλλαγή γλώσσας

Airrock HD

Εσωτερική μόνωση για κεκλιμένες στέγες και για διάκενα εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άκαμπτη πλάκα πετροβάμβακα μεσαίας πυκνότητας χωρίς επένδυση, για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Μέγεθος 1000x600 mm.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εσωτερική μόνωση κεκλιμένων στεγών. Μόνωση διάκενου για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους από ινογυψοσανίδα, γυψοσανίδα ή τούβλα. Το Airrock HD συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των επιδόσεων ηχομόνωσης και αντιπυρικής προστασίας.

Get datasheet
Airrock HD

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εκτύπωση
Τεχνική ιδιοκτησία περιγραφή πρότυπο
Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1 UNI EN 13501-1
Δηλωμένη θερμική αγωγιμότητα λD = 0,035 W/(mK) UNI EN 12667,12939
Συντελεστής αντοχής στη διάχυση υδρατμού μ = 1 UNI EN 12086
Ειδική θερμότητα CP = 1030 J/(kgK) UNI EN 12524
Πυκνότητα ρ = 70 kg/m3 UNI EN 1602
Back